Certyfikaty

Posiadamy

  • Polisę Ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na sumę 8000000 PLN
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego
  • Referencje od klientów w związku z należytym wykonywaniem usług
  • Możliwość oferowania ulg na PFRON w wysokości do 30 %
  • Certyfikat „Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej „0373H”
  • Certyfikat ISO 9001:2015
  • Certyfikat AQAP 2110:2016