Certyfikaty

Posiadamy

  • Polisę Ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na sumę 10 000 000 PLN
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego
  • Referencje od klientów w związku z należytym wykonywaniem usług
  • Certyfikat „Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej „0373H”
  • Możliwość oferowania ulg na PFRON w wysokości do 20 %