Audyt bezpieczeństwa oraz audyt ppoż.

Audyt bezpieczeństwa oraz audyt ppoż.

Audyt bezpieczeństwa

Abyśmy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko jak należy w kwestiach bezpieczeństwa warto pomyśleć o usłudze jaką jest „Audyt Bezpieczeństwa”.

Pozwoli to wykluczyć niedociągnięcia w sektorze bezpieczeństwa oraz polepszyć aktualne zabezpieczenia przewidując potencjalne zagrożenia, o których nie zawsze mamy świadomość iż istnieją i nas dotyczą.

Wielkim walorem dla zwiększenia bezpieczeństwa jest świadomość istniejących zagrożeń dając tym samym podstawę do ich eliminacji. Jedną z podstaw sprawnego oraz w pełni efektywnego działania jest kompleksowa wiedza o aktualnym stanie zabezpieczeń systemów technicznej ochrony, z których korzysta się w danym momencie. Mamy tutaj na myśli systemy alarmowe, telewizję przemysłową, kontrolę dostępu, systemy przeciwpożarowe itd. Należy także pamiętać o ocenie skuteczności działań ochrony stacjonarnej/fizycznej. Skuteczność procesu bezpieczeństwa można podzielić na dwa elementy – zabezpieczenie techniczne plus właściwe funkcjonowanie czynnika ludzkiego. Jedno nie wyklucza drugiego, a wręcz nie może się obejść jedno bez drugiego.

Audyt bezpieczeństwa to proces polegający na analitycznej analizie całego procesu, zapewniający poczucie bezpieczeństwa. Jego konsekwencją jest zapewnienie zleceniodawcy kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa oraz przedstawienie w razie konieczności planu naprawczego co należy zrobić aby zwiększyć skuteczność aktualnych procesów.

Audyt Ppoż.

Chcielibyśmy Państwu przedstawić również przykładowe zakresy audytów ppoż., które nasza agencja wykonuje w poszczególnych obszarach.

 • kwalifikacja obiektu do właściwej kategorii zagrożeń
 • odporność pożarowa i ogniowa obiektu
 • podział na strefy pożarowe
 • drogi ewakuacyjne
 • instalacji wodnej przeciwpożarowej
 • instalacji sygnału pożaru
 • instalacji elektrycznej zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia mającego realny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe
 • dróg pożarowych
 • sprzętu ppoż. i oznakowanie budynku
 • instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz pozostałych dokumentów z powyższego obszaru
 • przeprowadzenia praktycznego przetestowania działania w przypadku zagrożenia pożarowego w postaci alarmu treningowego