Grupy interwencyjne

Grupy interwencyjne

Nasza agencja zapewnia dyspozycyjne całodobowo, zmotoryzowane dwuosobowe patrole interwencyjne.

W chwili otrzymania sygnału z monitorowanego systemu np. alarmu włamaniowego, sygnalizacji (pożar, gaz) sabotażu systemu, awarii zasilania, usterki systemu, operator centrum monitorowania niezwłocznie wysyła patrol interwencyjny, będący najbliżej miejsca zdarzenia oraz wzywa jednostki  specjalne np. Policję, Straż Pożarną czy służby medyczne. Patrol dociera do  obiektu w celu ujęcia sprawcy lub zabezpieczenia obiektu.

Do patroli interwencyjnych zatrudniani są wyszkoleni pracownicy. Każdy pojazd, którym porusza się patrol wyposażony jest w nadajnik GPS, co pozwala na ustalenie najbliższej jednostki zdarzenia.