Konserwacja oraz modernizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń

Konserwacja oraz modernizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń

Stopień zabezpieczenia uzyskany przez systemy zabezpieczeń może być utrzymany pod warunkiem wykonywania systematycznych konserwacji, przeglądów technicznych oraz dokonywania niezbędnych napraw. Konserwacja powinna odbywać się w okresach przewidzianych właściwymi dla danego systemu normami technicznymi, a gdy nie ustalono takich norm – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Nasza agencja świadczy usługi konserwacji, przeglądów technicznych, kontroli eksploatacji, napraw systemów zabezpieczeń (wymienionych w poprzednim dziale) oraz ich modernizacji od początku swojej działalności.