Konwojowanie i inkaso

Konwojowanie i inkaso

AGENCJA OCHRONY Kowalczyk – świadczy również profesjonalne usługi w zakresie konwojowania i inkaso wartości pieniężnych lub innych wartościowych przedmiotów, wykonywane w oparciu o przepisy regulujące ochronę wartości pieniężnych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pracownicy grup konwojowych to doświadczeni i specjalnie wyselekcjonowani pracownicy, weryfikowani pod kątem predyspozycji psychofizycznych. Konwojenci wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego/broń palną, hełmy i kamizelki kuloodporne, a także łączność radiową.