Monitoring

Monitoring

Po włączeniu obiektów do ogólnopolskiego systemu monitorowania obiektów zapewniamy między innymi

  • całodobowy nadzór dyspozytorski nad systemem monitorowania (służby dyspozytorskie analizują odbierane sygnały, podejmują wszelkie decyzje w ramach systemu, inicjują działania interwencyjne, współdziałają z Policją, Strażą Miejską, służbami ratunkowymi itd.)
  • przyjazdy grup interwencyjnych w wypadkach zagrożenia (grupa szybkiego reagowania jest w stanie podjąć interwencję w ciągu kilku minut od otrzymania zgłoszenia
  • w przypadku wystąpienia awarii systemu, (gdy awaria powstała nie z winy Zleceniodawcy) abonament obejmuje przyjazdy pogotowia technicznego oraz naprawienie systemu

Monitoring obiektów

System alarmowy zainstalowany w obiekcie informuje np. o zakłóceniu jednego z detektorów. W chwili otrzymania sygnału operator centrum monitorowania niezwłocznie wysyła PATROL INTERWENCYJNY, będący najbliżej miejsca zdarzenia oraz wzywa jednostki specjalne np. Straż Pożarną, Policję, służby medyczne oraz służby techniczne. Patrol dociera do obiektu w ciągu kilku minut w celu ujęcia sprawcy lub zabezpieczenia obiektu.

Sygnały monitorowane przez CENTRUM MONITOROWANIA uzależnione są od rodzaju zainstalowanego systemu alarmowego w obiekcie.

Systemy alarmowe mogą generować informacje:

  • alarm włamaniowy
  • alarm napadowy
  • sabotaż systemu
  • sygnalizacja ‑ pożar, ulatnianie gazów
  • usterki systemu

Monitoring wizyjny

Jeśli szukacie Państwo rozwiązań, które pozwolą na znaczne ograniczenie wydatków związanych z ochroną – szczególnie ochroną stacjonarną, to proponujemy Państwu właśnie usługę monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny to zdalna obserwacja obiektów, terenów, pomieszczeń oraz mienia, poprzez nawiązanie połączenia wizyjnego przez pracowników CENTRUM MONITOROWANIA za pomocą systemu kamer. Obraz wideo transmitowany jest za pomocą łączy transmisyjnych. W sytuacji zagrożenia na miejsce zdarzenia wysyłana jest grupa interwencyjna. Patrol interweniując posiada dobre rozeznanie w sytuacji na obiekcie. Dzięki systemowi kamer zna liczbę intruzów i miejsce w którym się znajdują. W bardziej rozbudowanych systemach bieżący obraz z obiektu może być bezpośrednio przekazywany do wozu patrolowego.

Nasza agencja od kilku miesięcy z powodzeniem odnotowuje znaczny wzrost zainteresowania tą usługą. Niekiedy usługa ochrony stacjonarnej jest zastępowana właśnie tą formą ochrony. Taka zmiana jest oczywiście możliwa w obiektach oraz na terenach, gdzie tzw. “czynnik ludzki” może zostać wyeliminowany. Dla wzmocnienia systemu ochrony można również takie usługi ze sobą łączyć. Nasza agencja służy oczywiście bezpłatnym audytem bezpieczeństwa, podczas którego Nasi specjaliści wspomogą Państwa w odpowiednim doborze usługi.

Usługa monitoringu wizyjnego pozwala niekiedy zaoszczędzić nawet do 80%  dotychczasowych wydatków na ochronę fizyczną.