Monitoring systemów

Monitoring systemów

Monitoring systemów sygnalizacji pożaru, zalania i skażenia gazem

Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożaru, zalania, skażenia gazowego itp. polega na ciągłym 24 godzinnym  dozorowaniu instalacji obiektów za pomocą sygnałów płynących z elektronicznych  systemów alarmowych.
W przypadku pożaru, zalania, skażenia gazowego lub innego zagrożenia, informacja o zdarzeniu przekazywana jest drogą radiową, telefoniczną lub GSM do CENTRUM MONITOROWANIA.

Nasze centrum monitorowania odbiera automatycznie przez całą dobę informacje z obiektów o wyżej wymienionych zdarzeniach lub innych dowolnie nadzorowanych czynnikach.

Wyspecjalizowani i doświadczeni pracownicy natychmiast przekazują je odpowiednim służbom interwencyjnym – straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu lub innym osobom wskazanym przez użytkownika.

Kompleksowy monitoring obejmuje:

  • przyjmowanie i rejestrację dowolnego z sygnałów z nadzorowanego systemu
  • kontrolę załączeń i wyłączeń systemu wraz z przypomnieniem o załączeniu go w terminie
  • kontrolę stanów technicznych
  • kontrolę użytkowników systemu (kto, kiedy i o której godzinie załączył lub wyłączył system)

Podłączenie profesjonalnego systemu alarmowego  do CENTRUM MONITOROWANIA jest warunkiem Państwa  bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Państwa mienia oraz minimalizowania ryzyka strat materialnych.