Ochrona danych osobowych + PROGET MDM

Ochrona danych osobowych + PROGET MDM

RODO od 25 maja 2018r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), a wraz z nim w życie wchodzą kary pieniężne za naruszenie ich zasad oraz zasad ich przetwarzania.

Kary są drastyczne:

 • do 10 000 000 EURO do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu
 • do 20 000 000 EURO do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu

Ogólnie celem dyrektywy jest tworzenie nowych regulacji prawnych, uwzględniających postęp technologiczny i rozwój społeczeństwa informacyjnego, które mają zapewnić osobom fizycznym lepszą kontrolę nad ich danymi, jak również przyczynią się do rozwoju gospodarki cyfrowej i budowy jednolitego rynku w Unii Europejskiej.

Brak odpowiedniego zabezpieczenia danych będzie skutkować w szczególności odpowiedzialnością:

 • administracyjną organizacji, np. spółki (administratora danych) lub dostawcy usług (przetwarzającego)
 • cywilną organizacji (spółki) wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • cywilną organizacji (spółki) za naruszenie dobra osobistego, jakim jest prywatność w wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia danych
 • karną członków zarządu spółki, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych, ABI lub w niektórych sytuacjach podmiotu zbiorowego (czyli np. spółki)

W przypadku choćby nieumyślnego naruszenia obowiązku zabezpieczenia danych osobowych przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem osoba administrująca danymi podlega: karze grzywny w maksymalnej wysokości 1 080 000 PLN.

Dodatkowo przestępstwo wynikające z nieodpowiedniego zabezpieczenia danych lub ich udostępnienia osobom nieuprawnionym może zostać zakwalifikowane w zbiegu z innymi przestępstwami przewidzianymi chociażby w Kodeksie karnym.

Wdrożenie RODO

Nasza agencja ochrony już teraz proponuje Państwu wsparcie odnośnie:

 • analizy wszystkich procesów związanych z przetwarzaniem danych
 • wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych takich jak np. szyfrowanie danych jako metoda zabezpieczenia danych
 • wprowadzenia nowej funkcji tzw. Inspektora Ochrony Danych w miejsce dzisiejszego ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji)
 • wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz dokonaniu oceny skutków prawnych dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania

PROGET MDM:

Proponujemy również uruchomienie Platformy Proget MDM. Jest to rozwiązanie umożliwiające administrację urządzeniami mobilnymi w organizacji takimi jak tablet czy telefon. Platforma to także bezpieczeństwo danych firmowych i prywatnych: poczty e-mail, kalendarza, notatek oraz plików.

Rozwiązanie, w prostym i szybkim procesie aktywuje urządzenia i uruchamia zdalny tryb zarządzający. Następnie zabezpiecza urządzenia oraz umożliwia ich konfigurację. Dodatkową wartością jest uzbrojenie urządzenia w zaawansowane funkcje wymiany danych oraz możliwość integracji środowiska firmowego. Całość stanowi intuicyjny system wyposażony w przyjazny interfejs użytkownika.

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych:

 • Poczta firmowa
 • Intranet
 • Aplikacje biurowe/biznesowe
 • Zasoby sieciowe

Rozwiązanie chroni mobilną transmisję danych dzięki wykorzystaniu najwyższych standardów szyfrowania. Administrator może zdalnie kontrolować i lokalizować urządzenie, kasować dane, blokować dostęp i ograniczać funkcjonalność. Proget MDM może dostarczać nowe i blokować obecnie używane aplikacje takie jak np. Facebook na telefonach służbowych.

Urządzenie, które zostaje aktywowane staje się:

 • Zabezpieczone – odporne na wyłudzenie danych, kradzież i złośliwe oprogramowanie
 • Zarządzalne – zdalnie zarządzane przy użyciu prostego panelu administracyjnego
 • Wzbogacone – wyposażone w zestaw aplikacji firmowych, pocztę, kontakty i kalendarz
 • Zgodne – objęte polityką bezpieczeństwa, która określa z jakich funkcji można korzystać
 • Uzbrojone – wyposażone w zaawansowane funkcje do wymiany danych