Patrolowanie oraz monitorowanie przy użyciu dronów

Patrolowanie oraz monitorowanie przy użyciu dronów

Drony (bezzałogowe statki powietrzne) mają wiele możliwych zastosowań. Mogą być wykorzystywane nie tylko w ochronie obiektów, terenów oraz mienia, ale także w logistyce czy kontroli inwestycji (np. odbiory budowlane itd.) Są narzędziem, które zarówno poszerza zakres oferowanych usług, jak i znacząco obniża koszty działalności. Na poszerzenie zakresu zastosowań urządzeń ma również wpływ rozwijający się rynek telewizji dozorowej i systemów telemetrycznych, w które drony mogą być wyposażone.

Interesującym przykładem jest właśnie wykorzystanie dronów wyposażonych w kamery do wsparcia ochrony. Może to być np. funkcja patrolowa, zgodnie z którą dron wykonuje przelot na granicy strzeżonej strefy z dowolną liczbą punktów trasy i ścieżek i przekazuje obraz do stanowiska ochrony obiektu.

Obserwatora może wspierać moduł analizy obrazu, który prezentuje ewentualne anomalie w czasie rzeczywistym. W module kalendarza można również zaplanować misje cykliczne wg założonego wcześniej planu. Kamerę zamontowaną na dronie można wykorzystać również do weryfikacji alarmu wywołanego w którymś z podsystemów np. systemu sygnalizacji pożaru. W przypadku faktycznego wtargnięcia do chronionej strefy operator może przejąć kontrolę nad dronem, aby śledzić ewentualną drogę ucieczki intruza.

Drony mogą być również źródłem sygnału alarmowego, np. gdy podczas zadanego lotu patrolowego pokładowy miernik gazu, temperatury lub kamera termowizyjna wykryją przekroczenie zadanego progu mierzonej wielkości.