Projektowanie i wykonawstwo elektronicznych systemów zabezpieczeń

Projektowanie i wykonawstwo elektronicznych systemów zabezpieczeń

Dla potrzeb naszych klientów dysponujemy rozbudowanym działem technicznym, specjalistami, którzy wykonują montaż elektronicznych urządzeń oraz systemów w najnowszych technologiach zabezpieczania obiektów. Naszą profesjonalną wiedzę i wieloletnie doświadczenia uzupełniają formalne uprawnienia do projektowania, instalacji oraz konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych wszystkich klas (SA1-SA4). Legitymujemy się zaświadczeniami kwalifikacyjnymi, uzyskanymi od producentów/dystrybutorów urządzeń i systemów alarmowych. Działamy w oparciu o koncesję MSWiA na prowadzenie usług w zakresie ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Ramy naszej działalności projektowej obejmują:

  • Systemy alarmowe (SSWIN)
  • Systemy telewizji przemysłowej (CCTV)
  • Systemy kontroli dostępu
  • Systemy sygnalizacji pożaru i ich wspomaganie
  • Systemy antynapadowe
  • Systemy przeszukiwania osób, bagaży, pojazdów i przesyłek