Utrzymanie czystości oraz sprzątanie

Utrzymanie czystości oraz sprzątanie

Nasza oferta dotycząca usług utrzymania czystości oraz sprzątania obejmuje pełny zakres usług w dziedzinie ich organizacji  i planowania.

Kilkunastoletnie doświadczenie pozwala Nam na szybkie przeprowadzenie kompleksowej analizy potrzeb z zakresu oferowanych usług utrzymania czystości i sprzątania, biorąc pod uwagę charakter obiektu, jego lokalizację, obszar, kubaturę, odpowiedzialność oraz dbanie o estetykę wyglądu w obiektach, w których świadczymy usługi. Wszyscy pracownicy sprzątający, operatorzy maszyn oraz ogrodnicy, dbający o tereny zielone, otrzymują przeszkolenie zgodnie z wykonywaną funkcją.

Utrzymując najwyższy poziom czystości i estetyki proponujemy usługi wykonywane w miejscach takich jak:

 • biura
 • hotele i pensjonaty
 • hale magazynowe i obiekty sportowe
 • składy i serwisy samochodowe
 • tereny budów oraz tereny i obiekty po ich zakończeniu

W tym m. in. :

 • łazienek
 • ciągów komunikacyjnych
 • okien i powierzchni szklanych
 • pokryć dachowych
 • elementów konstrukcyjnych
 • pielęgnacja terenów zielonych m. in. :
  • koszenie terenów zielonych w tym nieużytków
  • zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu i krzewów
  • cięcie żywopłotów
 • odśnieżanie (placów, chodników oraz ciągów komunikacyjnych)