AGENCJA OCHRONY Kowalczyk

Biuro Zarządu
biuro@aokowalczyk.pl

Jana Kazimierza 64/128
01-248 Warszawa

tel. 22 632-43-44
(fax) 22 632-57-13


Inspektor Ochrony Danych
ido@aokowalczyk.pl     

Marcin Olszówka
Jana Kazimierza 64/128
01-248 Warszawa